Digital Leverantörskontakt med Produktionsänglar

Publicerad: 5 maj 2020

Produktionsänglar och Energimyndigheten initierar pilotprojektet Digital Leverantörskontakt för att bidra till att svenska startups med hållbara och energirelaterade innovationer med hårdvarufokus enklare ska kunna närma sig en produktionsfas hos svenska leverantörer.

Piloten svarar på det verifierade behovet av att överbrygga gapet mellan svenska innovationsbolag och svenska tillverkare. Med digitala hjälpmedel, coachning av produktionsexpert samt en beprövad arbetsmetodik hämtad från konceptet Produktionsänglar, avser vi snabbt bidra till att etablera värdeskapande kontakter mellan innovationsbolag och leverantörer. Den rådande corona-situationen har begränsade möjligheter till fysiska möten, därför har vi tagit fram en modul för att digitalisera mötesskapandet och skapa värde genom att snabbt realisera innovationer och samtidigt öka sysselsättningen hos svenska underleverantörer i och efter krisen.

Vi söker 3-5 startups med energifokus

3-5 startups med energifokus kommer att få möjlighet att matchas med leverantörer och tilldelas en leverantörscheck för att stimulera nya samarbeten. Detta kommer att stötta både startups i deras industrialiseringsfas samt hjälpa lokala leverantörer att hitta nya kunder.

Till Produktionsänglars webbplats

Deltagare: 3-5 startups med energifokus

Ansök senast: 18 maj Anmälan

Digital leverantörskontakt: 3 juni

Inkluderat: Möte med leverantör, utveckling av handlingsplan med produktionscoach samt möjlighet till leverantörscheck.

Är ert företag cybersäkert?

I takt med att allt fler komponenter blir uppkopplade och verksamheter digitaliseras, ökar sårbarheten samt krav från myndigheter och kunder. Vi erbjuder ett cybersäkerhetsprogram där ni får coachning, utbildning och nätverkande.
Läs mer