Tillbaka till kalendern

Digitalt öppet hus om innovationscheckar

Eventet har redan ägt rum
Driver du ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som vill utvecklas och stärka din innovationsförmåga och konkurrenskraft? Snart finns möjligheten att söka innovationscheckar!

Välkommen till ett digitalt öppet hus om innovationscheckar, en företagsstödjande finansieringsmodell från Vinnova som hjälper små och medelstora företag att driva innovation. Under mötet kommer ni få en möjlighet att lära er mer om hur det kan gynna er verksamhet, inom vilka områden checkarna kan användas samt vilka kriterier som företag behöver uppfylla för att få tillgång till dom

Efter anmälan kommer ni få en separat bekräftelse och information om hur ni ansluter till mötet.