Tillbaka till kalendern

Kursstart: Hållbarhet i praktiken

Eventet har redan ägt rum
Vill du lära dig att använda olika metoder för att identifiera förbättringspotential för hållbarhet? Denna praktiskt upplagda kurs hos KTH Leancentrum ger dig kunskap om hur du kan stötta din verksamhet att bli mer hållbar.

Vi har idag mindre än sju år på oss att klara 1,5 gradersmålet utifrån den CO2-budget som IPCC (FN:s klimatpanel) beräknat. Ny teknik och nya miljöinvesteringar är en viktig del i den samhällsomställning som behövs, men lika viktigt är det att ändra arbetssätt och beteende i vardagen och på arbetsplatsen för att minska miljöbelastningen.

Kursupplägg

Kursen är upplagd kring ett löpande uppdrag och har fyra huvudteman:

  • Identifiera slöserier för att undvika risk för skada på människa och miljö
  • Använda förbättringsmetodik för miljö- och resurseffektiviseringar
  • Analysera och utveckla hållbara processer
  • Arbeta med visioner och mål för en långsiktig och hållbar utveckling.

Vem kan söka?

Kursen vänder sig till yrkesverksamma som vill bygga och utveckla en hållbar organisation. Personer i arbetsledande befattning, produktionsledare, projektledare, miljöansvariga och leankoordinatorer.

Kursen arrangeras av KTH Leancentrum. Läs mer och anmäl dig via länken!