Framtidens cirkulära bilflotta: nytt projekt

Publicerad: 29 maj 2024
Södertälje Science Park deltar i 3-årsprojektet Den cirkulära bilen som tittar på hur man kan skynda på den cirkulära omställningen.

I slutet av förra året startade RISE projektet Den cirkulära bilen. Projektets uttalade mål är att tillsammans med engagerade aktörer från hela värdekedjan accelerera den cirkulära omställningen inom bilindustrin.

Genom att involvera aktörer från hela värdekedjan – tillverkare, bildelningsföretag, försäkringsbolag och användare – strävar projektet efter att accelerera övergången till en cirkulärt anpassad bilflotta. Projektet inkluderar arbetspaket som framsyn och trender, policy och regelverk, affärsekosystem för cirkulär ekonomi, användarkartläggning, design för längre livslängd, demontering för återtillverkning och miljöbedömning.

Södertälje Science Park medverkar genom SuPr – den nationella noden för hållbar produktion. Ett av syftena med vårt deltagande är att sprida resultaten i våra nätverk.

– Vi ser att många företag vi jobbar med har funderingar kring cirkulär ekonomi och vad det innebär för dem, och genom att delta i detta projekt får vi goda exempel, verktyg, metoder och scenarier från en av landets största tillverkningsindustrier, säger Sasha Shahbazi, projektledare på Södertälje Science Park och SuPr.

– De handlingsplaner och scenarier som tas fram inom ramarna för projektet handlar specifikt om bilindustrin, men delar kommer kunna appliceras även inom övrig tillverkningsindustri. Hela samhället behöver ställas om för att bli mer cirkulärt, avslutar Sasha Shahbazi.

Ta del av framtiden

Se Science Week 2024 i efterhand! 30 januari till 1 februari fylldes Södertälje Science Park med föreläsningar, workshops och utställningar. Du kan se alla digitala sändningar i efterhand på SWPlay.
Läs mer