Galleri – Kickoff för Skolan inför Södertälje Science Week

Publicerad: 25 oktober 2017
Skapa enhetliga och tydliga gränssnitt med hjälp av ikoner. Så här utformar du ikoner som samspelar med den visuella identiteten.

Här följer ett axplock av några av de aktiviter som arrangerades under Kickoff skolan inför Södertälje Science Week 27-29 september, 2017.

Totalt deltog 2 300 gymnasieelever på ett 50-tal programpunkter framtidsworkshops,  inspirationsföreläsningar, framtidsluncher mm. 1 000 högstadieelever på framtidsworkshops och programmering på Tom Tits. 12 000 elever åt Södertäljerullen och har fått inspirationsmaterial med koppling till de globala målen.

Vi har fått mycket uppskattning från elever och lärare och tackar för allas medverkan och engagemang.

Södertälje Science Park

Bifogat innehåll

Dokument och filer

Är ert företag cybersäkert?

I takt med att allt fler komponenter blir uppkopplade och verksamheter digitaliseras, ökar sårbarheten samt krav från myndigheter och kunder. Vi erbjuder ett cybersäkerhetsprogram där ni får coachning, utbildning och nätverkande.
Läs mer