Här är vårens kurser på KTH Leancentrum

Publicerad: 16 februari 2023
Ta chansen att gå en kurs hos KTH Leancentrum under 2023.

KTH Leancentrum är ett kompetenscenter där forskning och praktik möts kring hållbar verksamhetsutveckling. Nu har de släppt vårens kurser - passa på att höja ert företags kompetens kring frågor som hållbarhet och ständigt förbättringsarbete!

Hållbart ledarskap med lean

Hur är man en god ledare i tider med snabba förändringar? Och vad kan ett gott ledarskap bidra med? I den här webbaserade kursen får du möjlighet att arbeta med de här frågorna, diskutera och bli inspirerad. Webbaserad kurs med start 18 april.

Lean & Greenkurs

Utöka din Lean-verktygslåda med ett ”Green Kaizen”-verktyg som fungerar! Webbaserad kurs med start 18 april.

Lean produktion

Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker, vilka innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi. Kursstart 26-27 april på plats i Södertälje.

Lean ledarskap

Under hösten arrangerar dessutom KTH Leancentrum kursen Lean ledarskap. Teori och praktiska övningar varvas i kursen, med utgångspunkt i föreläsarnas erfarenheter och den senaste internationella forskningen om lean, ledarskap och lean/agilt ledarskap. Mycket fokus läggs på att skapa utrymme för träning och egen reflektion kring dessa frågor. Kursstart 13-14 september på plats i Södertälje.

Är ert företag cybersäkert?

I takt med att allt fler komponenter blir uppkopplade och verksamheter digitaliseras, ökar sårbarheten samt krav från myndigheter och kunder. Vi erbjuder ett cybersäkerhetsprogram där ni får coachning, utbildning och nätverkande.
Läs mer