Omvärlden kräver förändring – bygg din egen framtid

Publicerad: 16 februari 2017

Välkommen till ett inspirationsseminarium på KTH Leancentrum i Södertälje den 23 mars 2017 där tema för dagen är förnyelseförmåga. Alla pratar om Lean, digitalisering, smart automation, tjänste ering, cirkulär ekonomi eller innovationsledning – hur ska jag manövrera i den snabba utvecklingen?

Produktionslyftets budskap är att det är ni i ert företag som är experterna, ni måste ta kommandot. Om ni vet vart ni vill, och varför, så kan ni vara proaktiva och skapa en samsyn kring en egen tydlig utvecklingslinje.

Under dagen får du glimtar av de viktigaste trenderna för industri- utvecklingen samt förslag på hur du kan arbeta med att skapa en tydlig egen utvecklingslinje. Du får även exempel på hur du kan e ektivisera den egna förnyelseprocessen samtidigt som du har möjlighet att utbyta erfarenheter med både andra företag och forskare. Seminariet del nansieras av Tillväxtverket.

Tid: Torsdag den 23 mars · 13:00-16:30
Plats: KTH Leancentrum · Mariekällgatan 3 · Södertälje

Programpunkter:

Presentation av projektet MatLust
Helena Nordlund, Matlust
Johanna Strömgren · MatLust/KTH Leancentrum

Framtidens industri – vart är vi på väg och varför?
Dan Carlsson · Produktionslyftet/Swerea IVF

Saltå Kvarn berättar om sin förändringsresa
Lisa Trolle, produktionschef
Sebastian Fagerlund, verksamhetsutvecklare

The Scania Way – framtidsutmaningar
Thomas Delvén · Advisor Scania Way Office

Behov av förnyelse och aktuella utvecklingsområden
Dan Carlsson · Produktionslyftet/Swerea IVF

Summering – hur går vi vidare?
Dan Carlsson · Produktionslyftet/Startprogram i nätverk
Johanna Strömgren · MatLust/Produktionslyftet/KTH Leancentrum Kalle Persson · Produktionslyftet/MatLust

Kontaktperson:
Johanna Strömgren · Produktionslyftet/KTH Leancentrum · 08-790 81 68 · stromg@kth.se

Anmälan:

Skicka din anmälan med namn och kontaktuppgifter senast den 20 mars till stromg@kth.se

Varmt välkommen!

Är ert företag cybersäkert?

I takt med att allt fler komponenter blir uppkopplade och verksamheter digitaliseras, ökar sårbarheten samt krav från myndigheter och kunder. Vi erbjuder ett cybersäkerhetsprogram där ni får coachning, utbildning och nätverkande.
Läs mer