KTH flyttar verksamheten från Södertälje

Publicerad: 22 november 2023
Kungliga Tekniska Högskolan har i dag tillkännagett ett inriktningsbeslut där man avser att avveckla verksamheten i Södertälje.

Under året har KTH genomfört sin så kallade ”campusutredning”, där de har utrett fem olika scenarier för hur KTH fortsatt ska bedriva sin verksamhet. I dag tillkännagavs beslutet att verksamheten i Södertälje kommer att flytta. KTH Södertälje flyttas till KTH Campus och till Campus Flemingsberg. Omlokaliseringen ska vara genomförd senast 2027.

– Vi respekterar KTH:s styrelsebeslut att flytta verksamheten från Södertälje men tycker givetvis inte att det är bra. Det är olyckligt att den industrinära forskningen och utbildningen minskar inom KTH, säger Robert Kingfors, VD på Södertälje Science Park AB.

KTH är en av initiativtagarna och grundarna av Södertälje Science Park AB tillsammans med AstraZeneca, Scania och Södertälje kommun. Sedan invigningen av campusområdet 2018 har det vuxit fram en innovationsmiljö som är helt fokuserad på hållbar produktion.

– Att fatta beslut om flytt av verksamheten efter mindre än 6 års verksamhet upplever jag som något märkligt, fortsätter Robert Kingfors. Detta då det måste vara svårt att på så kort tid utforska alla möjligheter som skulle kunna utvecklas över tid, speciellt med tanke på det goda samarbete och de resultat vi har uppnått de senaste åren, bland annat i flera framgångsrika projekt.

Södertälje Science Park AB:s verksamhet kommer att fortsätta.

– Vi kommer att fortsätta att satsa på vårt fokusområde hållbar produktion med parterna i Södertälje. Det har aldrig varit viktigare än nu att driva omställningen, där framtidens hållbara produktion spelar en helt avgörande roll, avslutar Robert Kingfors.

Ta del av framtiden

Se Science Week 2024 i efterhand! 30 januari till 1 februari fylldes Södertälje Science Park med föreläsningar, workshops och utställningar. Du kan se alla digitala sändningar i efterhand på SWPlay.
Läs mer