KTH-studenter utvecklar förpackningar för livsmedelsföretag

AdminAktuellt

KTH, förpackningar för livsmedelsföretag

Tretton livsmedelsföretag som deltagit i ett förpackningsprojekt med KTH träffades och fick veta senaste nytt om hållbara förpackningar.
Studenterna presenterade också sina konceptförslag och prototyper på olika hållbara förpackningslösningar för respektive företags produkter.