Här hittar du inspiration, verktyg och stöd för att stärka ditt företag, bland annat genom omvärldsbevakning, hur du skapar en tillitsfull företagsstruktur och hur arbeta med förändring. 

Att jobba med förändring

En omfattande kris – likt den pågående Coronapandemin – accelererar ofta pågående förändringsprocesser. Organisationsförändringar som varit tänkta att ta flera månader eller år, har nu kommit att ske på dagar eller några veckor. Att möta en kris ställer stora krav på en organisation. Faktorer som flexibilitet, nytänkande och förmågan att fatta snabba beslut blir centrala.

 

Omvärldsanalyser

Genom att förstå och tolka omvärldens signaler skapas en ökad handlingskraft på både hot och möjligheter i en allt mer föränderlig värld. Södertälje Science Park och Kista Science City har tillsammans tagit fram tre filmer som belyser hur Stockholms företag förbereda sig och bli stärka i en krissituation. Hur bygger ett företag motståndskraft och står stärkta inför en allt mer osäker framtid?


Att skapa en öppen tillitsfull företagskultur

Genom att jobba med den interna kulturen ökar hela företagets förändringsbenägenhet och viljan att samverka, internt och externt. Södertälje Science Park och Kista Science City har tillsammans tagit fram tre filmer som belyser hur Stockholms företag förbereda sig och bli stärka i en krissituation. Hur bygger ett företag motståndskraft och står stärkta inför en allt mer osäker framtid?