Närings och innovationsministern besökte Södertälje Science Park

Publicerad: 10 september 2018

Svensk industri är prioriterat för regeringen och Södertälje Science Park som nationell nod för hållbar produktion är en intressant aktör. Närings- och innovationsminstern Mikael Damberg tog första spadtaget till Södertälje Science Park 2016 och ville komma på besök när verksamheten nu är igång.

Han träffade företag, studenter och professorer och fick inblick i verksamheten med bland annat Prototypverkstan, Leancentrum, forskningsprojektet för digitala simuleringsmiljöer, Digilog med flera.Professor Magnus Wiktorsson på KTH Södertälje visade upp och berättade om Trampbilsfabriken. Därefter fick Damberg en inblick i de KTH-ledda projektenprojekten DigiLog och DigIn som Scania har. Under våren har teknologier och lösningar byggts upp för att knyta samman fysiska och digitala delar av produktion och logistik i industriella miljöer något som också visades upp.

En 3D-printad fluga som minne

Rodan Hanna från Södertälje Science Park berättare om projektet Produktionsänglar, ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning som handlar om att gå från prototyp till fullskalig produktion av nya produkter. Projektet syftar till att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter, speciellt SME och start-ups.

Daniel Kärrlander från Södertälje Science Park visade upp verkstaden och mötesplatsen Open Prototyping Södertälje där vi förberett en present, en 3D-printad fluga, självklart med vårt område i fokus - Hållbar produktion.

Ta del av framtiden

Se Science Week 2024 i efterhand! 30 januari till 1 februari fylldes Södertälje Science Park med föreläsningar, workshops och utställningar. Du kan se alla digitala sändningar i efterhand på SWPlay.
Läs mer