Nytt produktionsnätverk ska djupdyka i frågor som ledarskap, hållbarhet och digitalisering

Publicerad: 29 juni 2023
Inom ramen för ShiftLabs startas nu ett nytt produktionsnätverk för produktionschefer, arbetsledare eller kvalitetschefer som vill utbyta erfarenheter, kunskaper och påbörja sin digitaliseringsresa.

Produktionsnätverket kommer att fungera som en plattform för studiebesök och erfarenhetsutbyte med likasinnade chefer inom tillverkningsindustrin. Syftet är att erbjuda personlig utveckling, öka kompetensen och främja handlingskraft inom hållbarhet, digitalisering, ledarskap och produktionsutveckling.

För närvarande ingår åtta företag i nätverksgruppen, som nyligen hade sin första träff före sommaren. Fram till juni 2024 planeras cirka fem träffar, där företagen ser fram emot att besöka varandra och få en inblick i varandras verksamheter, utmaningar och framgångar inom hållbar produktion.

Under den första träffen diskuterade deltagarna gemensamma utmaningar och ämnen som de vill ta upp under de kommande träffarna. Dessa diskussioner resulterade i fyra olika teman: hållbarhet, digitalisering, ledarskap och produktionsutveckling. Under träffarna kommer företagen att få coaching av experter från ShiftLabs och ha möjlighet att dela erfarenheter och kunskap, vilket förväntas leda till nya insikter och konkreta förbättringsförslag.

Om ShiftLabs

Projektet ShiftLabs drivs med stöd av EU-kommissionen, Vinnova, Tillväxtverket, Region Västmanland och Region Sörmland. Samverkanspartner är KTH Leancentrum, Södertälje Science Park, MITC (Mälardalen Industrial Technology Center), Mälardalens universitet, KTH, EIT, RISE, Högskolan i Skövde, Chalmers, Industrial Innovation Arena och Stena Industry Innovation Lab.


Läs mer om ShiftLabs på projektets hemsida.

Är ert företag cybersäkert?

I takt med att allt fler komponenter blir uppkopplade och verksamheter digitaliseras, ökar sårbarheten samt krav från myndigheter och kunder. Vi erbjuder ett cybersäkerhetsprogram där ni får coachning, utbildning och nätverkande.
Läs mer