Tillgänglighetsredogörelse

Södertälje Science Park står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskrivs hur sscp.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen är skapad och anpassad för tillgänglighetskraven enligt nivå AA och vi arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från sscp.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, får du väldigt gärna kontakta oss via e-post.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss via e-post.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av sscp.se.

  • Senaste bedömningen gjordes 27 oktober 2021.
  • Webbplatsen publicerades den xx
  • Redogörelsen uppdaterades senast den xx 2021.