Östersjöregionens största innovationskonferens till Stockholm – arrangeras av Tallinn Science Park Tehnopol

Publicerad: 24 augusti 2017

Den 26–27 oktober går den största innovationskonferensen Nordic-Baltic Dynamics av stapeln i Stockholm, med över 200 deltagare från innovationsbranschen. Målet med Östersjöregionens innovationskonferens som är en 22 år lång tradition är att stärka samarbetet mellan science parks och intressenter för innovationsekosystem i de nordiska och baltiska länderna.

Konferensen arrangeras av Talli Science Park Tehnopol och Swedish Incubators & Science Parks (SISP) och har för första gången deltagare från Finland och Sverige. Early-bird biljetter säljs till och med slutet av augusti.

– Årets konferens kommer att vara något annorlunda än de föregående när det gäller innehåll, struktur och plats. Innovation begränsas inte av geografiska avstånd eller av tid.

För att hitta ännu fler möjligheter till gemensamma initiativ inom vetenskap och innovationssektorn beslutade vi att involvera intressenter från Sverige och Finland i den offentliga diskussionen, säger Jaak Raie, vd Tallinn Science Park Tehnopol som också är en av talarna på konferensen.

Temat för konferensen är Building Resilience for a Stronger Tomorrow. Fyra sekundära teman lyfter sedan science parkens roll inom företagens innovation- och teknikutveckling, strategier för att stärka hållbarheten i science parks samt hur värdeerbjudandet ser ut för science parks olika intressenter och hur de förändrats över tid. Varje program är uppdelat i ”smörgåsblock” där det utöver olika talare ingår konkret samarbete.

Utöver de fyra ämnena innehåller konferensprogrammet välkomsthälsningar på regeringsnivå från Estland och Sverige med presentationer inom resilience och övergripande blickar bakåt och framåt för innovationsscenen i Sverige, Finland och Baltikum.

– På konferensen hoppas vi se olika team och individer med passion för tech, entreprenörskap och innovation som vill utbyta idéer och åsikter med regionens mest namnkunniga experter inom innovation. Konferensen ger också en unik möjlighet för nätverkande för regionala och globala kontakter, säger Jaak Raie.

Nordic-Baltic Dynamics innovationskonferens pågår 26-27 oktober I Stockholm, The Brewery Conference Center. Information om biljetter och program finns på https://www.nordicbalticdynamics.eu/en/

För mer information:

Kadi Villers
Head of Development Projects
Tallinn Science Park Tehnopol
E-mail: kadi.villers@tehnopol.ee
Phone: +372 52 08 223

Är ert företag cybersäkert?

I takt med att allt fler komponenter blir uppkopplade och verksamheter digitaliseras, ökar sårbarheten samt krav från myndigheter och kunder. Vi erbjuder ett cybersäkerhetsprogram där ni får coachning, utbildning och nätverkande.
Läs mer