Så skapar Södertälje digitala lösningar för ett mer hållbart samhälle

Publicerad: 11 januari 2022
Samhällsutvecklingen kräver digitalisering och digitaliseringen ställer nya krav – men rätt använd kan den skapa nya möjligheter. I Södertälje kommun arbetar man aktivt för att med digitaliseringens hjälp skapa ett mer hållbart och inkluderande samhälle – något man också kommer att prata om på Science Week.

– Det handlar om att se helheten i stället för att ha ett stuprörstänkande, konstaterar Anthony Mc Carrick, digitaliseringsstrateg på Södertälje kommun.

Hur skapar vi ett mer inkluderande, hållbart och uppkopplat samhälle? Ta del av samtalet på Science Week. 

Ett avgörande arbete är att knyta samman AI, öppna data och sakernas internet, det vill säga tekniker som gör att maskiner, byggnader och föremål kan styras och prata med varandra. Ett arbete som rönt uppmärksamhet och lett till flera studiebesök från de nordiska grannländerna.

Redan 2019 antog Södertälje kommunfullmäktige en digitaliseringsstrategi, som omfattar fyra väldefinierade utvecklingsområden. Det ena är tillgänglighet och ett konkret exempel på detta är chattboten Kim, en digital automatiserad kundtjänst som styrs med hjälp av AI.

– Kim löser inte allt, men är en kugge i hjulet. Och folk skriver verkligen till chattboten dygnet runt, berättar Anthony Mc Carrick. 

Uppkopplade papperskorgar

Att öka den digitala kompetensen hos både kommunanställda och medborgare är ett annat mål, liksom att genom digitala lösningar öka effektiviteten. Det fjärde området handlar om utveckling.

– Offentlig sektor är ofta hyfsat bra på förvaltning, men inte lika bra på innovation. Framöver måste vi sätta ett större fokus på utveckling och innovation för att möta de möjligheter och utmaningar som samhället står inför, säger Anthony vidare.

I samarbete med Telge Återvinning, RISE och Umeå universitet bedriver kommunen dessutom ett Vinnova-finansierat projekt med namnet ”Det inkluderande, hållbara och uppkopplade samhället” som presenteras under samhällsforumet Science Week i början av februari i form av ett panelsamtal.

Ett av projektets konkreta resultat är uppkopplade papperskorgar.

– I stället för att köra runt till alla papperskorgar för att se vilka som behöver tömmas kan personalen gå in på mobilen och kolla, förklarar han.

På så vis används tiden mer effektivt och körsträckorna blir kortare och kostnaderna för tömning lägre.

Optimerar hemtjänstens rutter

En annan verksamhet som satsar stort på digitalisering är omsorgskontoret, en förvaltning med cirka 3 000 anställda inom vård och omsorg, hemtjänst och LSS-verksamhet.

Louise Gottlind, digital strateg, Södertälje kommun.

För snart ett år sedan anställdes Louise Gottlind som kontorets första digitala strateg och hon leder nu ett digitaliseringsteam med fyra personer. Den första uppgiften har varit att utbilda och engagera berörda chefer. Nu börjar arbetet med att se vilka behov som finns och därefter skapa digitala lösningar

 Framför allt handlar det om teknik som skapar en bättre och mer hållbar arbetsmiljö, som att till exempel optimera hemtjänstens rutter. Det kan också handla om lösningar som avlastar personal från rutinuppgifter och på så vis frigör tid för de mänskliga mötena.

– Det här är ju en bransch som många valt för att de vill jobba med människor, konstaterar Louise Gottlind.

Hackathon ska ge vägledning

Inom digitaliseringsteamet arbetar man också för att på olika sätt öka delaktigheten hos medborgarna. Under Science Week anordnas ett hackathon 5–6 februari som fokuserar på framtidens uppkopplade samhälle. Med avstamp i de globala målen för hållbar utveckling får deltagarna 24 timmar på sig att skapa förslag på nya lösningar.

– Det här är vårt andra hackathon och jag tror att vi kommer att få en hel del input och vägledning, hoppas Anthony Mc Carrick.

Ta del av framtiden

Välkommen till Science Week 2024! 30 januari till 1 februari fylls Södertälje Science Park med föreläsningar, workshops och utställningar. Det gemensamma temat är framtidens lösningar på vår tids största utmaningar.
Läs mer