Saltå Kvarn och KTH jobbar med Lean

Publicerad: 23 mars 2016
Södertälje Science Park är mötesplatsen för producerande företag med fokus på hållbar produktion. Vi ska stärka Sverige som industrination genom att skapa en ledande mötesplats och driva en nationell nod inom hållbar produktion (SuPr), och verka för en starkare region genom ett attraktivare Södertälje och säkrad regional kompetensförsörjning.

I slutet av mars var det dags för Saltå Kvarn att köra igång sin pilotgrupp i deras leanprogram ”Vågen”. Det är en del av samarbetet med MatLust.

Johanna Strömgren, KTH Leancentrum, introducerade medarbetarna i arbetet med leanteori och leanspel. Det blev, till en början, hektiskt i de praktiska övningarna. Men det övergick till glädje när spelet led mot sitt slut och alla medarbetare såg förbättringarna som de tillsammans hade kommit fram till.

Science Week 2023 - 1-3 februari

Möt morgondagen! Science Week är ett framtidsinriktat samhällsforum med fokus på hållbarhet. Välj bland över 60 seminarier inom hållbar utveckling, hållbar produktion och stadsutveckling.
Läs mer och registrera dig