Södertälje Science Park satsar på hållbar produktion

Publicerad: 26 april 2017
I vårt hållbarhetsprogram får ni konkreta tips och verktyg för att etablera ett relevant och strukturerat hållbarhetsarbete med tydlig koppling till de globala målen och Hållbarhetslagen. Efter avslutat program har ni möjlighet att erhålla ett certifikat.

Södertälje Science Park (SSCP) har efter styrelsemöte den 19 april 2017 beslutat att kraftsamla verksamheten på Hållbar Produktion och då med tyngdpunkt på flöden.

SSCP sätter målet att bli den nationella noden för hållbara produktionsflöden med ett internationellt erkännande.

I Södertälje finns de världsledande produktionsverksamheterna AstraZeneca och Scania som utgör en stark kompetensbas och är draglok för samarbetsplattformar kring produktionsutveckling. Satsningen ligger dessutom helt i linje med det forsknings- och utbildningsprogram som byggs upp på KTH i Södertälje.

Genom denna positiva satsning kommer företag som vill utveckla och förbättra sin verksamhet, både inom produktion av produkter och av tjänster, erbjudas en kompetent och kreativ mötesplats oavsett bransch. Detta kommer att betyda att SSCP kan tillhandahålla ett starkt erbjudande för att innovera, utveckla eller förbättra sina processer mot kund till aktörer och kluster verksamma inom SSCP, som Life Science och Livsmedel, men också till andra som är intresserade av produktionsutveckling.

Är ert företag cybersäkert?

I takt med att allt fler komponenter blir uppkopplade och verksamheter digitaliseras, ökar sårbarheten samt krav från myndigheter och kunder. Vi erbjuder ett cybersäkerhetsprogram där ni får coachning, utbildning och nätverkande.
Läs mer