Science Week visar vägen mot en hållbar framtid

Publicerad: 14 december 2021
Under fem dagar kan du delta i livesända kostnadsfria seminarier, workshops och panelsamtal som sprider kunskap om en hållbarare värld.

Samverkan för en hållbar samhällsutveckling på alla plan kännetecknar Science Week, där näringsliv, offentlig sektor och forskarvärlden möts. Tillsammans gör vi skillnad i Södertälje och resten av världen.

Det blir femte året som Södertälje Science Park bjuder in till fem dagar med framtids fokuserat kunskapsutbyte, nätverksbyggande och inspiration kring hållbar samhällsutveckling, hållbar produktion och hållbar stadsutveckling.

– Pandemin tvingade oss att med kort varsel köra evenemanget digitalt förra gången. Det visade sig bli en succé. Det digitala har öppnat helt nya möjligheter för oss att nå ut i hela Sverige men även i andra delar av världen, konstaterar Eva Helén, utvecklingsstrateg på Södertälje Science Park.

– Det unika med Science Week är att vi involverar hela samhället: vi skapar delaktighet och samverkan på riktigt. De medverkande är alltifrån storföretag och högskolor till småföretag och entreprenörer, konstnärsorganisationer och kommunala bolag.

Science Week är ett sammankopplande nav

– Vi är en neutral, icke-kommersiell aktör som kopplar ihop olika aktörer och visar konkreta exempel på vad som görs inom hållbarhet, säger Eva Helén.

Under fem dagar i februari nästa år hålls ett 60-tal föreläsningar, seminarier, workshops som avslutas med ett 24 timmars hackathon. Du kan även följa med på digitala studiebesök hos både Scania och AstraZeneca samt gå på en fysisk kulturvandring med virtuella konstverk i staden. Eventet invigs den 2 februari med en ”Grand Opening” där näringslivstoppar från storbolag som Scania, Traton, AstraZeneca, men även tillväxtbolag som Renewcell och politiker talar och ger sin syn på vad behöver vi göra i omställningen och hur realiserar vi det i verkligheten? Resten av dagen ägnas åt hållbar utveckling på ett mer övergripande plan, med programpunkter som framtidens innovativa Sverige, hållbara transportsystem, fossilfria transporter, elektrifiering och den digitala transformationen men också om den hållbara medarbetaren i arbetslivet.

Andra dagen vigs åt hållbar produktion. Den nationella noden för hållbar produktion SuPr, KTH, samt Scanias och AstraZenecas produktion finns i Södertälje. Frågeställningar som lyfts är hur du ur ett hållbarhetsperspektiv kan utveckla svensk produktion. Konkreta handlar det till exempel om cirkulär hantering av förpackningsmaterial, om digitalisering som ett verktyg för hållbar produktionslogistik eller hur du realiserar hållbarhet istället för greenwashing.

Sista dagen står hållbar stadsutveckling i fokus. Hur planerar och bygger du för framtidens hållbara stad, framtidens näringsliv och hur löser vi kompetensförsörjningen? Allt från samverkan mellan näringsliv och lokalsamhälle till social hållbarhet och konstens plats i staden.

Under den följande helgen arrangeras dessutom ett 24 timmar långt hackathon på temat ”Det inkluderande, uppkopplade samhället”.

– Vår drivkraft är sakfrågan: vi vill påvisa hur hållbar produktion, stadsutveckling och samhällsutveckling tillsammans kan förverkligas. Med Södertälje som utgångspunkt har vi sett att samverkan faktiskt kan fungera, konstaterar Södertälje Science Parks vd Robert Kingfors.

Är ert företag cybersäkert?

I takt med att allt fler komponenter blir uppkopplade och verksamheter digitaliseras, ökar sårbarheten samt krav från myndigheter och kunder. Vi erbjuder ett cybersäkerhetsprogram där ni får coachning, utbildning och nätverkande.
Läs mer