Ett övergripande tema för Science Week är hållbarhet. Hållbarhet är den viktigast utmaningen men även möjligheten för svensk framtida industri. KTH håller konferenser kring industriell transformation för miljö och konkurrenskraft och olika aktörer visar på framtida möjligheter.

Storföretagen Scania och AstraZeneca berättar hur de ser att en hållbar omställning är nödvändig för att bibehålla kunder, medarbetare och investerare i framtiden. De ger exempel på hur de planerar och anpassar sig mot en hållbar verksamhet. Scanias hållbarhetschef berättar om företagets insikt om hur hållbarhet är utgångspunkten för Scanias överlevnad i en framtida värld. Omställningen till fossilfria fordon ger nya möjligheter. Elektrifieringen och digitaliseringen är områden som diskuteras och hur det inverkar på hållbara transportlösningar.

AstraZeneca håller en mängd olika seminarier om hur kraven på hållbarhet påverkar såväl utvecklingen av läkemedel som produktionen och förhållandet till patienterna.

KTH:s forskning och utbildning har fokus mot hållbar produktion och under Science Week förmedlar KTH inblickar och nya tankar kring hur hållbarhet inkluderas och kan vara utgångspunkt i en hållbar produktion. Södertälje kommun och Telgebolagen visar exempel på och diskuterar hur samhälls- planeringen behöver anpassas mot hållbara lösningar.

MatLust håller forskarkonferenser om mat och hållbarhet på tema som framtidens hållbara matsystem. Det bjuds provsmakning av hållbar framtidsmat där matentreprenörer serverar som t.ex. tempeprodukter, hampa- dryck och svinnprodukter. Därtill ges smakprov på hållbar skolmat från Södertäljes skolkök för att visa vad en omställning mot hållbar mat kan vara i praktiken.

Små och medelstora företag får inblickar i hur de kan stärka hållbarheten i sina företag till exempel genom digitalisering, verksamhetsutveckling, hållbarhetsredovisning och produkt- utveckling.