EVA HELÉN

Ansvarig samordnare för program
08-523 037 57
E-post

HELÉNE BERGAU

Projektkoordinator
076-049 50 31
E-post

RODAN HANNA

Projektledare och ansvarig för värdar
073-784 62 33
E-post

MADELENE BERGLIND

Ansvarig för värdar och lokaler
08-523 044 21
E-post

LENA MÖRK

Eventprojektledare
073-398 47 82
E-post

CHARLIE WATZ

Kommunikationsansvarig
076-855 08 14
E-post

DANIEL KÄRRLANDER

Projektledare och ansvarig för lokaler
073-980 13 37
E-post