EVA HELÉN

Ansvarig för innehåll och program
076-648 33 60
E-post

KLAS MATTSSON

Ansvarig för programwebb

E-post

TANYA MINEUR

Eventprojektledare
072-383 20 36
E-post

CHARLIE WATZ

Kommunikationsansvarig
076-855 08 14
E-post