EVA HELÉN

Science Week general
Strategi, innehåll och program
076-648 33 60
E-post

CHARLIE WATZ

Kommunikationsansvarig
076-855 08 14
E-post

SUSANNE MALM

Office Manager
076-317 18 96
E-post

TANYA MINEUR

Event Manager
072-383 20 36
E-post

KLAS MATTSSON

Ansvarig för programwebb
073-314 70 49
E-post