Södertälje har mest industri i Stockholms län

Publicerad: 4 maj 2017
Södertälje Science Park är mötesplatsen för människor, idéer, och kunskap inom hållbar produktion.

Tillverkningsindustrin i Stockholms län sysselsätter över 70 000 personer och är därmed det län i landet som har näst flest anställda i sektorn. Dessutom har industrin i länet landets högsta exportvärde och en stark industrinära tjänstesektor. Det visar en ny rapport från Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen, som har det regionala tillväxtansvaret i Stockholms län, har kartlagt industrisektorns förutsättningar i länet. Arbetet är en del av regeringens nyindustrialiseringsstrategi "Smart industri", vars syfte är att bidra till att Sverige ska vara världsledande inom modern och hållbar industriell produktion – Sverige ska vara i täten av både den digitala omvandlingen, för att dra nytta av möjligheterna som kommer med den fjärde industriella revolutionen, och den globala gröna omställningen.

Bra kombination för smart industri

Stockholms län beskrivs vanligen som motorn i svensk ekonomi med exempel på huvudkontorskoncentration, kreativa näringar och avancerade tjänster inom informations- och kommunikationsteknologi. Men Länsstyrelsens kartläggning visar att länet i många avseenden även är landets industriella centrum.

– Stockholms län har en unik position för att driva på omställningen till modern, digitaliserad och hållbar industriell produktion. Vår dynamiska näringslivsstruktur är en av våra främsta styrkor, säger landshövding Chris Heister.

Med drygt 70 000 sysselsatta kommer Stockholms län på en andra plats med näst flest anställda i tillverkningsindustrin i hela landet, endast Västra Götaland har fler. Dessutom har länet en unik industrinära tjänstesektor – tillsammans sysselsätter tillverkningsindustrin och den industrinära tjänstesektorn cirka 235 000 individer. Det kan jämföras med 181 000 personer i Västra Götaland och 105 000 i Skåne. Även exportvärdet för Stockholms läns tillverkningsindustri, drygt 180 miljarder kronor, är klart högst bland samtliga län. Kombinationen tillverkningsindustri och industrinära tjänstesektor är viktig när det gäller utvecklingen av smart industri.

Södertälje – kommunen med mest industri

Länets främsta industrikommun är Södertälje. Här är Scania och Astra Zeneca etablerade tillsammans med ett kluster av företag inom transport, tillverkning och life science. 33 procent av dem som arbetar i Södertälje har en tjänst inom tillverkningsindustrin. Det kan jämföras med genomsnittet i Stockholms län på 9 procent och rikssnittet som uppgår till 14 procent.

I Södertälje finns också Södertälje Science Park med fokus på hållbar produktion, vars etablering Länsstyrelsen Stockholm har arbetat aktivt för. I kommunen expanderar även KTH med nytt campus med cirka
1 200 studieplatser och 4 nya utbildningsprogram. Dessa satsningar kommer att spela en nyckelroll i omställningen till ny smart industri i länet.

– De insatser som genomförs måste anpassas till näringslivets behov. För att stödja ett konkurrenskraftigt näringsliv krävs åtgärder för att möta krav på högkvalificerad arbetskraft, kompetens, testbäddar och effektiva innovationssystem, säger Chris Heister.

Läs hela rapporten "Kartläggning för genomförande av Smart Industri i det regionala tillväxtarbetet" här.

Ta del av framtiden

Se Science Week 2024 i efterhand! 30 januari till 1 februari fylldes Södertälje Science Park med föreläsningar, workshops och utställningar. Du kan se alla digitala sändningar i efterhand på SWPlay.
Läs mer