Södertälje Science Park beviljas en miljon kronor av Vinnova för Digital MatchMaking

Publicerad: 14 juni 2020

Vinnova har beslutat att bevilja Södertälje Science Parks ansökan till utlysningen Innovationer i krisens spår. Utlysningen ger stöd för omställning i spåren av coronakrisen. Syftet är att möta utmaningar och fånga möjligheter som samhället nu står inför. Satsningen sker genom samverkan med Vinnova och mobiliserar för innovation för en hållbar framtid.

Målet med projektet är att stötta minst 25 startups att gå från prototyp till lokal produktion i Sverige istället för i lågkostnadsländer. Produktionsexperter matchar startups med relevanta SME-leverantörer.

Projektet ska bidra till att lokala leverantörer kan starta nya samarbeten och sker genom att vi testar en digital lösning för matchmaking. För att skapa lokala och regionala långsiktiga produktionssamarbeten, en idé som identifierats som resultat av konceptet Produktionsänglar på KTH och Södertälje Science Park. Projektet Digital MatchMaking levererar en dellösning som bidrar till tre kritiska problemområden;

  • Stöd till svenska hårdvaru-startups i fasen mellan prototyp och volymproduktion (dödens dal)
  • Möjligheter för SME att i kristid testa produktion av nya produkter i liten skala, med långsiktigt mål.
  • Öka produktion i Sverige för att bibehålla jobb och konkurrenskraft samt minska sårbarheten med globala leverantörskedjor.

Konceptet har under rådande situation potential att minska negativa konsekvenser genom att stötta SMEs och startups att starta nya samarbeten med leverantörer samt hitta nya kunder åt leverantörer. Långsiktigt har konceptet även stor potential att utnyttja nya möjligheter då det nu finns starkare argument till att flytta tillverkning från utlandet till Sverige och därmed skapa nya lokala arbetstillfällen.

Till utlysningen inkom 270 ansökningar varav 18 beviljades stöd.

Projektets beskrivning på Vinnovas webbplats för beviljade projekt

Läs mer om Produktiongsänglar

Ta del av framtiden

Se Science Week 2024 i efterhand! 30 januari till 1 februari fylldes Södertälje Science Park med föreläsningar, workshops och utställningar. Du kan se alla digitala sändningar i efterhand på SWPlay.
Läs mer