KTH – Kungliga Tekniska Högskolan

På KTH Södertälje utbildas civilingenjörer i Industriell teknik och hållbarhet samt högskoleingenjörer inom maskinteknik med inriktningarna Innovation och design samt Industriell ekonomi och produktion.

Dessutom finns ett magisterprogram inom logistik, och teknisk basutbildning som ger behörighet till KTH:s högskole- och civilingenjörsutbildningar.

Förutom utbildningsprogrammen ger KTH Leancentrum i Södertälje uppdragsutbildningar i Lean Produktion och Lean Ledarskap.

Läs mer på KTH Södertäljes webbplats

Swedish Incubators & Science Parks

Södertälje Science Park är medlem i Swedish Incubators & Science Parks – SISP – den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och Science Parks. SISPs 65 medlemmar driver närmare 80 innovationsmiljöer över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med cirka 72 000 sysselsatta.

Läs mer om Swedish Incubators & Science Parks

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen stimulerar regionernas näringsliv på flera sätt för att skapa en ekonomiskt hållbar utveckling och öka sysselsättningen. Länsstyrelsen samverkar också med kommunerna, näringslivet och andra organisationer för att uppnå de nationella målen för regional tillväxtpolitik. Den regionala tillväxtpolitiken ska främja god tillväxt genom olika bidrag och stöd medverkar länsstyrelsen bland annat till att skapa bra företagsklimat, utbildning och forskning.

I satsningen på Södertälje Science Park har Länsstyrelsen varit delaktig från start och bidragit till utvecklingen.

Till Länstyrelsens webbplats

Campus Telge

Campus Telge är en mötesarena för högre utbildning och samarbetar både med näringsliv och offentlig sektor. Här ges högskoleutbildningar på distans i samarbete med såsom Karlstad Universitet, Mälardalens Högskola. Högskolan i Skövde, Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle. Dessutom finns yrkeshögskolan där ett flertal utbildningsanordnare erbjuder yrkeshögskoleutbildningar i Södertälje.


Läs mer om Campus Telge