Södertälje Science Parks betydelse för näringslivsutveckling i fokus under frukostklubben

Publicerad: 13 september 2016

Under Frukostklubben den 1 september presenterade Södertälje Science Parks vd Robert Kingfors teknikparken och det som händer i utvecklingsfasen av Södertälje Science Park.

Temat för Frukostklubben var Utvecklingskraft i Södertälje där man vill belysa vilken betydelse Södertälje Science Park och utvecklingen av Norra Stadskärnan kommer att ha för innovation- och näringslivsutveckling i Södertälje och regionen.

Är ert företag cybersäkert?

I takt med att allt fler komponenter blir uppkopplade och verksamheter digitaliseras, ökar sårbarheten samt krav från myndigheter och kunder. Vi erbjuder ett cybersäkerhetsprogram där ni får coachning, utbildning och nätverkande.
Läs mer