Ta chansen att delta i Kickstart Digital!

Publicerad: 7 september 2017

Kickstart är ett digitaliseringsinitiativ med syfte att ge insikt och inspiration för att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen innebär.

Små och medelstora industriföretag får möjligheten att samverka och få stöd med att påbörja eller fortsätta sin digitalisering - oavsett var på resan man befinner sig.

Inbjudan Kickstart Digital

Är ert företag cybersäkert?

I takt med att allt fler komponenter blir uppkopplade och verksamheter digitaliseras, ökar sårbarheten samt krav från myndigheter och kunder. Vi erbjuder ett cybersäkerhetsprogram där ni får coachning, utbildning och nätverkande.
Läs mer