Ta chansen att delta i Kickstart Digital!

Emanuel AlvarezAktuellt

Kickstart är ett digitaliseringsinitiativ med syfte att ge insikt och inspiration för att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen innebär.

Små och medelstora industriföretag får möjligheten att samverka och få stöd med att påbörja eller fortsätta sin digitalisering – oavsett var på resan man befinner sig.

Inbjudan Kickstart Digital