Framtidens skyltlösningar genom hållbarhet och effektivitet

Publicerad: 21 september 2023
Inntech, ett företag inom skyltbranschen tar steg mot en mer hållbar framtid med stöd från Södertälje Science Park och förbättrar viktiga aspekter inom hållbarhet och effektivitet.

Inntech är ett familjeföretag inom skyltbranschen som grundades 1986. Deras expertis omfattar visuell kommunikation för skyltlösningar som exponerar kundernas budskap på olika material. Det inkluderar allt från projektledning, originalframtagning, tryckning eller utskrift, efterbehandling och installation av skyltar på plats hos kunden.

En bransch i förändring

Som med många andra företag i branschen behöver Inntech anpassa sin verksamhet mot hållbarhet och miljöhänsyn i så stor uträckning som möjligt. Att finna en balans mellan att erbjuda produkter som är både miljövänliga och prisvärda är en central utmaning som företaget står inför och var en viktig utgångspunkt när företaget deltog i Södertälje Science Parks program Liften under våren 2023.

Pontus af Klinteberg, VD på Inntech berättar att företaget känner av ökade krav från sina kunder:

– Under min tid vid företaget har jag noterat en betydande ökning av våra kunders intresse kring hållbarhet och spårbarhet gällande material som ingår i företagets erbjudande. Kunder är mer medvetna och övervakar noga dessa aspekter. Vi befinner oss i en situation där vi kontinuerligt måste arbeta med dessa frågor för att möta och överträffa kundernas högt ställda förväntningar. Samtidigt har det alltid funnits en drivkraft och strävan att erbjuda hållbara alternativ och nu märker vi av en ökad efterfrågan kring dessa alternativ.

En konkret åtgärd som företaget vidtagit i samband med att de medverkade i Liften är bland annat en hållbarhetsmatris där de graderar alla maskiner och material på en hållbarhetsskala och försöker successivt byta ut de som inte håller måttet.

Blottläggande av brister på nolltid

Liften med sitt fokus på att granska och förbättra interna processer gav Inntech möjligheten att medvetandegöra de brister som behöver åtgärdas i företaget. Genom att ta hjälp av experter inom områden som Lean management och effektivitet, kunde Inntech identifiera potentiella förbättringsområden och börja arbeta mot lösningar.

– När de rutinerade aktörerna på Södertälje Science Park och KTH kommer in i ett litet företag som Inntech så blottläggs svagheterna på nolltid. Genom några enkla frågor så har de redan hittat vad som kan bli bättre, säger Pontus af Klinteberg.

Pontus af Klinteberg, VD Inntech

Företaget har börjat applicera Lean-principer på sina fysiska arbetsmiljöer. Den enkla åtgärden att flytta undan mindre aktuella material på området har haft betydande positiva effekter på Inntechs arbetsmiljö.
Inntech har också tagit fram en förbättringsplan för hållbar produktion och digitalisering, punkter som båda berördes i programmet.

-Vi har tagit stora intryck av Liften i vårt förbättringsarbete. Nu måste vi fokusera på att ta lärdomarna vidare och fortsätta driva de förbättringsåtgärder som har identifierats, avslutar Pontus af Klinteberg.

Pontus bästa tips till andra företag som medverkar i Södertälje Science Parks program

  1. Se detta som en möjlighet till förbättring av företagets konkurrenskraft
  2. Lyssna på övriga deltagare som ofta har intressanta infallsvinklar och idéer
  3. Involvera övriga kollegor tidigt i processen för att uppnå bästa möjliga resultat

Vill du också ta del av våra program? Läs mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att utvecklas här.

Ta del av framtiden

Se Science Week 2024 i efterhand! 30 januari till 1 februari fylldes Södertälje Science Park med föreläsningar, workshops och utställningar. Du kan se alla digitala sändningar i efterhand på SWPlay.
Läs mer