Innovationscheckar för små och medelstora företag – ansökan öppnar våren 2022

Publicerad: 15 mars 2022

Södertälje Science Park fördelar tillsammans med SISP-nätverket ut innovationscheckar till små och medelstora företag. Checkarna har initierats av myndigheten Vinnova för att stärka företagens innovationsförmåga och konkurrenskraft.

En innovationscheck används för att stärka ditt bolags innovationsförmåga och därmed konkurrenskraft. Checkarna bekostar extern kompetens inom tre olika områden: affärsutveckling, infrastruktur och immateriella tillgångar (IP). Upp till takbeloppet finns det möjlighet att kombinera insatser av olika checktyper, till exempel att först nyttja en infrastrukturcheck och därefter en affärsutvecklingscheck såvida de avser samma projekt i företaget.

Klicka här för att skicka in en intresseanmälan! Sista dagen att kontakta oss angående vårens omgång är 30 april.

Du kan läsa mer om innovationscheckarna på SISP:s hemsida. Vid frågor, kontakta raoul.ilia@sscp.se.

Liften - hållbar affärsutveckling

Är ni ett producerande företag som vill utveckla era affärer? Liften är ett program som hjälper er att identifiera utvecklingsbehov och hitta lösningar på utmaningar i er verksamhet.
Läs mer