Liften - En vitamininjektion som genererade energifyllda insikter och framtidsplaner

Publicerad: 25 maj 2023
Liften är ett affärsutvecklingsprogram som stödjer små och medelstora produktionsföretag i Stockholmsregionen. Programmet hjälper företag att identifiera utvecklingsbehov, erbjuda skräddarsydda lösningar och stöd för att övervinna utmaningar i sin verksamhet. -För oss var Liften en vitamininjektion som genererade energifyllda insikter och framtidsplaner, säger Peter Älander, Fabrikschef på Bomans Lackering AB

I Södertälje Science Parks affärsutvecklingsprogram Liften stöttas företag genom olika faser av deras tillväxtresa och erbjuder skräddarsydd affärsutveckling för att hjälpa företag att ta nästa steg. Programmet utgår från en nulägesanalys av bolaget där företagets utmaningar och behov identifieras. Utifrån företagets behov tas sedan en handlingsplan fram. Programmet pågår under 12 veckor och varvas med gemensamma tematräffar med individuella möten för att skapa och driva företagets handlingsplan framåt.

- Liften är verkligen en fantastisk möjlighet för företag att få en skjuts framåt i sin utveckling, säger Maria Rylander Masoumi, projektledare för Liften på Södertälje Science Park. Programmet erbjuder en unik plattform där företag kan få tillgång till expertrådgivning, verktyg och metoder för att utveckla företaget vidare.

Ett av företagen som deltog i förra omgången av programmet var företaget Bomans Lackering AB som har lång historia och specialisering inom korrosionsskydd och ytfinish. Inför 2023 var en av deras största utmaningar att implementera automationsprojekt i sin befintliga verksamhet, att bygga en struktur och skapa effektiva flöden runt detta. De insåg också att de hade ett behov av att hitta och framför allt genomföra effektiviseringsprojekt samt växa in i den nya kostymen både med kompetens och utrustning.

– Det bästa vi tar med oss från vårt deltagande i Liften är bland annat vikten av att hitta rätt kompetens. De är förvånansvärt lätt att göra saker komplicerade, om man inte utgår från den enskilda verksamheten och dess förutsättningar så blir det oftast för krångligt. Börja enkelt och smått. I Liften utgår man från den enskilda verksamheten och identifierar och skräddarsyr lösningar utifrån företagens behov, säger Peter Älander.

Liften erbjuder värdefulla nätverk

Genom Liften får företag inom tillverkning möjlighet att samarbeta och knyta kontakter med företag och experter inom olika branscher vilket öppnar upp möjligheter till samarbete, kunskapsutbyte och i vissa fall även potentiella affärsmöjligheter.

Peter Älander betonar också vikten av att nätverka med andra företag som har liknande utmaningar:
- Du och din produkt är antagligen unik på flera sätt, men era utmaningar och problem är det inte. Liften är ett bra forum för att nätverka med andra företag som har samma utmaningar, att diskutera med de andra deltagarna tyckte vi var väldigt värdefullt. Det var skönt att få bekräftat att flera av våra utmaningar finns hos andra företag också. Det finns mycket hjälp att få, var öppen och nyfiken och våga fråga, människor vill hjälpa till, avslutar Peter Älander.

Läs mer om Bomans Lackering AB

Fakta om Liften
Södertälje Science Park driver affärsutvecklingsprogrammet Liften som hjälper företag att identifiera utvecklingsbehov och hitta lösningar på utmaningar i sina verksamheter. Företagen får lära sig mer om hur man jobbar med utvecklingsarbete, hållbarhet och designprocesser. Dessutom får de utbyta lärdomar och erfarenheter med de andra deltagande bolagen. Programmet är kostnadsfritt för deltagande bolag och är finansierat av Region Stockholm och EU-medel.

Vill du också få hjälp att utveckla din verksamhet? Läs mer om Liften.

Är ert företag cybersäkert?

I takt med att allt fler komponenter blir uppkopplade och verksamheter digitaliseras, ökar sårbarheten samt krav från myndigheter och kunder. Vi erbjuder ett cybersäkerhetsprogram där ni får coachning, utbildning och nätverkande.
Läs mer