I bild från vänster längst bak: Richard Sundbom, Södertälje kommun, Leif Östling, ordförande, Kristina Palm, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Per Alfredsson, AstraZeneca, Robert Kingfors, VD Södertälje Science Park, Lars-Henrik Jörnving, Scania, Peter Holmstedt, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Boel Godner, Södertälje kommun, Stefan Tolstoy, Acturum, Thomas Andersson Acturum, och Peter Alvarsson, AstraZeneca.

Styrelseordförande

 • Leif Östling
  Scania

Styrelseledamöter

 • Boel Godner
  Södertälje kommun
 • Per Alfredsson
  AstraZeneca
 • Lars-Henrik Jörnving
  Scania
 • Stephan Tolstoy
  Acturum
 • Peter Holmstedt
  Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Styrelsesuppleanter

 • Peter Alvarsson
  AstraZeneca
 • Tomas Anderson
  Acturum
 • Kristina Palm
  Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
 • Richard Sundbom
  Södertälje kommun