Styrelseordförande

 • Leif Östling
  Scania

Styrelseledamöter

 • Boel Godner
  Södertälje kommun
 • Per Alfredsson
  AstraZeneca
 • Lars-Henrik Jörnving
  Scania
 • Peter Holmstedt
  Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Styrelsesuppleanter

 • Peter Alvarsson
  AstraZeneca
 • Richard Sundbom
  Södertälje kommun