Styrelseordförande

Lars-Henrik Jörnving
Head of Global Industrial Development, Scania

Styrelseledamöter

Nina Andrén
Head of One Campus and SHE, AstraZeneca, Södertälje

Boel Godner
Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Södertälje kommun

Hans Olofsson
Senior Advisor Global Industrial Development, Scania

Magnus Wiktorsson
Prefekt, KTH Södertälje

Styrelsesuppleanter

Peter Alvarsson
Head of Operational Excellence EMEA Supply-region, AstraZeneca

Stefan Hollmark
Stadsdirektör, Södertälje kommun

Fredrik Oldsjö
Chef för ledningskansliet/Biträdande universitetsdirektör, KTH

Thomas Westerlund
Head of People and Culture – Production and Logistics, Scania

Adjungerad till styrelsen

Alexander Rosenberg
Oppositionsråd, Södertälje kommun