I bild från vänster längst bak:

Richard Sundbom, Södertälje kommun, Leif Östling, ordförande, Kristina Palm, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Avgått), Per Alfredsson, AstraZeneca, Robert Kingfors, VD Södertälje Science Park, Lars-Henrik Jörnving, Scania, Peter Holmstedt, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Boel Godner, Södertälje kommun, Stefan Tolstoy, Acturum (Avgått), Thomas Andersson Acturum (Avgått), och Peter Alvarsson, AstraZeneca.

Styrelseordförande

 • Leif Östling
  Scania

Styrelseledamöter

 • Boel Godner
  Södertälje kommun
 • Per Alfredsson
  AstraZeneca
 • Lars-Henrik Jörnving
  Scania
 • Peter Holmstedt
  Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Styrelsesuppleanter

 • Peter Alvarsson
  AstraZeneca
 • Richard Sundbom
  Södertälje kommun