Södertälje kommun

Kommunen har drygt 100 000 invånare och ligger centralt i Stockholmsregionen. Det är en global industriell plats och logistisk knutpunkt för land- och sjötrafik som satsar på centrumutveckling, bostadsbyggande, handel och kulturutbud.

Läs mer på kommunens webbplats

KTH – Kungliga Tekniska Högskolan

Sedan starten 1827 har KTH utvecklats till ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. På KTH:s fem campus i regionen samlas över 12 000 heltidsstudenter, runt 1 800 doktorander och ungefär 3 700 heltidsanställda.

KTH:s verksamhet i Södertälje har funnits i över 20 år och står inför en stor expansion: fyra nya utbildningar och ny forskningsorganisation inom området hållbar produktion. Med satsningen har KTH potential att växa från 600 studenter till 1 200.

Läs mer på KTHs webbplats

Scania

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten är service- och tjänsteutbudet, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania erbjuder också finansiella tjänster och är verksamt i ett hundratal länder. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. 

Läs mer på Scanias webbplats

AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

Läs mer på AstraZenecas webbplats