Södertälje kommun

Kommunen har drygt 100 000 invånare och ligger centralt i Stockholmsregionen. Det är en global industriell plats och logistisk knutpunkt för land- och sjötrafik som satsar på centrumutveckling, bostadsbyggande, handel och kulturutbud.

Läs mer på kommunens webbplats

KTH – Kungliga Tekniska Högskolan

KTH är Sveriges äldsta och största tekniska universitet och en viktig internationell arena för kunskapsutveckling. KTH Södertälje är ett av universitets fem campus och skolan har bedrivit utbildning i Södertälje i drygt 30 år. År 2018 inleddes en större satsning med flytt till det nya campuset i samma byggnad som Södertälje Science Park. Utbildning och forskning på detta campus har ett huvudfokus på hållbar produktionsutveckling, vilket har en logisk koppling till stadens framstående industrier.

Läs mer på KTHs webbplats

Scania

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten är service- och tjänsteutbudet, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania erbjuder också finansiella tjänster och är verksamt i ett hundratal länder. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. 

Läs mer på Scanias webbplats

AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

Läs mer på AstraZenecas webbplats