Ansökan öppen för Sveriges största Innovationspris - SKAPA-priset

Publicerad: 24 mars 2020
SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris, med syfte att ge stöd till uppfinnare att utveckla sina idéer. SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.

Det går att nominera någon annan till SKAPA-priset men man kan också liksom tidigare söka själv. Antalet frågor är färre än förr men i slutet av ansökan bör man bifoga bilagor som förtydligar ansökan och lägga in en länk till en pitch. SKAPA-priset är på 550 000 som kan delas på högst tre vinnare. SKAPA-talang för unga innovatörer är på 250 000 kr som kan delas på högst tre vinnare. Dessutom får alla länsvinnare 10 000 och lokala prispengar kan tillkomma.

Det ansökningsformulär som ligger Stiftelsen SKAPA:s  webbsid ska användas. Läs noga igenom anvisningar innan du börjar fylla i formuläret.

Formuläret gäller för både SKAPA-priset och SKAPA-talang för unga innovatörer. Obligatoriska fält märker du när du går till ”Nästa steg” eller ”Slutför ansökan”, har du missat något blir fältet rödfärgat. Ansökan skickas av Stiftelsen SKAPA vidare till SKAPAs länsjury i ditt län.

Södertälje Science Park samordnar priset för Stockholms Län.

Har du frågor kontakta:

För SKAPA-priset:
Stiftelsen SKAPA, c/o Bo Hallgren Consulting
Valhallavägen 110
114 41 Stockholm
Mobil: 070-665 04 83
Epost: projektledare@skapapriset.se

För samordningen av SKAPA-priset i Stockholms Län:
Robert Kingfors
VD
Södertälje Science Park
Mobil: 070-392 95 00
Epost: robert.kingfors@sscp.se

Ta del av framtiden

Se Science Week 2024 i efterhand! 30 januari till 1 februari fylldes Södertälje Science Park med föreläsningar, workshops och utställningar. Du kan se alla digitala sändningar i efterhand på SWPlay.
Läs mer