Programstart för Produktionsänglar – här är de nya entreprenörerna hösten 2023

Publicerad: 22 augusti 2023
Nu startar höstens omgång av Produktionsänglar. Här får lovande startups hjälp att utveckla och förverkliga sina idéer. Bland dessa företag finns innovativa lösningar och produkter, alla med det gemensamma målet skapa en bättre och mer hållbar framtid.

I Produktionsänglars program får startups hjälp att gå från prototyp till produktion. Programmet varar i cirka fyra månader och ger deltagarna stöd att ta företagets affärsidé till produktion hos en svensk tillverkare. Företagen får värdefulla insikter om hur man bäst förbereder sig för produktionsfasen och får kunskap om finansiering och industrialisering av produkten.

I höst genomförs två program parallellt – ett i Södertälje och ett i Jönköping. I våras tillkännagavs att Science Park Jönköping ansluter sig som en ny samarbetspartner till Produktionsänglar. Den 22 augusti inledde programmet i Södertälje, följt av programstarten i Jönköping den 30 augusti.

Höstens startups

Allt från smarta sätt att automatisera skogsbruk till avancerad rehabiliteringsteknologi - Här är de 16 företag som medverkar i Produktionsänglar i höst.

 • Nordic Forestry Automation (NFA) utvecklar verktyg för framtidens precisa och högautomatiserade skogsbruk baserat på sensor- och beräkningsteknik från robotik och autonoma fordon. Deras sensorbaserade förarstöd för skördare bidrar till ökad precision i gallring och effektivitet i skogsbruket.
 • Wearapeutics tillverkar medicinska rehabiliteringsapparater avsedda för personligt bruk. Deras fokus på avancerad icke-invasiv digital terapi strävar efter att ersätta statligt stöd för inkontinensbehandling och samtidigt minimera negativ påverkan på miljön.
 • Boarhanger har utvecklat en teknisk produkt för jägarkåren som möjliggör smidigare och mer hållbar hantering av viltet efter skott. Produkten minimerar risk för köttskador och kontaminering samt sparar miljön genom enklare hantering av slaktavfall.
 • Drye tillverkar tvättbara, allergivänliga innerhandskar som förlänger livslängden på handskar genom effektiv fukttransport och minskat slitage. Deras materialval och hållbara design minimerar textilavfall och vattenförbrukning.
 • eRayzers produkt ökar mörkerseende och trafiksäkerhet med mindre bränsleförbrukning och ökad synkvalitet. Produkten ska bidra till FN:s hållbarhetsmål genom att minska bränsleförbrukning och främja säker körning på natten.
 • Flox utvecklar ett autonomt drönarbaserat system för att störa bort oönskade djur från gårdar och odlingar. Genom att skydda grödor och unga träd minskar Flox matsvinn och bidrar till ökad produktion samt bevarande av naturliga skogsekosystem.
 • Freelayer designar innovativa hästtäcken med sensorer för temperatur och fuktavkänning. Genom optimalt klimatunderstöd minskar täckeskonsumtionen samtidigt som produkten är lätt utbytbar och därmed sparar textilier och resurser.
 • Hempster Sweden utvecklar drycker baserade på hampafrön med skonsam och regional livsmedelsproduktion. Genom hållbar hantering av hampafrön bidrar de till klimatomställningen och främjar hållbara livsmedelsalternativ.
 • LUE Medtech AB utvecklar operationsassistentsrobotar för sterila instrument i operationssalar. Genom ökad effektivitet möjliggör de fler operationer med samma personal, vilket kortar köerna och minskar miljöpåverkan.
 • Signostium AB erbjuder digital skyltning med lång livslängd och aktuell information. Deras digitala skärmar minskar transporter och energiförbrukning genom solceller och smart hantering.
 • Tjappo AB erbjuder miljövänliga hundprodukter och en innovativ sele för hundar. Genom hållbara material och närproducerade alternativ minimerar de konsumtionen och tar hänsyn till både hundens och miljöns behov.
 • VistaFeet AB har utvecklat PedesHome, en produkt som mäter temperaturskillnader vid fötterna för tidig upptäckt av inflammation och förebyggande av fotsår. Genom ökad medvetenhet och förebyggande åtgärder bidrar de till en bättre fothälsa.
 • Vågen Zero Waste tillverkar skopbehållare för påfyllningsstationer i livsmedelsbutiker för att minska plastförorening och avfall. Genom hållbar produktion och påfyllningssystem främjar de ett mer miljövänligt matsystem.
 • Oconeo AB utvecklar belysningslösningar för vård utanför etablerade vårdenheter. Deras produkt förbättrar vårdkvaliteten och arbetsmiljön för vårdpersonal samt ökar säkerheten och rehabiliteringen för patienter.
 • Waltrix utvecklar IoT-väggklockor som visualiserar elpriset med färger för att optimera energiförbrukning. Genom att hjälpa användare att styra sin energikonsumtion bidrar de till minskad behovet av icke hållbara energisystem.
 • Reecher Marine AB har utvecklat en ny typ av rorkultslösning för båtar som ökar komforten för rorsman och frigör utrymme ombord. Genom hållbar design och materialval minimerar de behovet av utbyten och renoveringar.

Läs mer om höstens startups här

Bilder från kickoffen i Södertälje

Ta del av framtiden

Se Science Week 2024 i efterhand! 30 januari till 1 februari fylldes Södertälje Science Park med föreläsningar, workshops och utställningar. Du kan se alla digitala sändningar i efterhand på SWPlay.
Läs mer