Inbjudan: Sommarlunch med informationsmöte om Södertälje Science Week 2018

Emanuel AlvarezAktuellt

Välkommen till ett informationsmöte inför Södertälje Science Week 2018.

Du som är medarrangör under Södertälje Science Week den 31 januari till 4 februari 2018 är varmt välkommen på sommarlunch onsdagen den 7 juni klockan 11.30-13 på Södertälje Science Park.

Inför Science Week har det kommit in många inspirerande och goda förslag på programpunkter. Vi ser fram mot att tillsammans med er planera ett spännande evenemang under de nya datumen.

För skolorna kommer en Kickoff att arrangeras inför Södertälje Science Week 2018 redan nu i september den 27/9-30/9, 2017. Det innebär att för skolorna startar Science Week temat redan i anslutning till skolstarten där eleverna kan arbeta med temat i skolorna under hösten och presentera sina projekt under Science Week 2018.

Medarrangörer som har aktiviteter planerade riktade till skolorna påverkas inte av de nya datumen utan förändringen gäller främst medarrangörer med aktiviteter riktade till målgrupper som inte är skolan och gymnasiet.

Nya medarrangörer som vill göra något för skolan är också välkomna att delta i sommarlunchen.

Väl mött på Södertälje Science Park den 7 juni!

Teamet på Södertälje Science Park