Leif Östling ordförande för Södertälje Science Park

Publicerad: 30 juni 2016

Leif Östling, ordförande för Svenskt Näringsliv och tidigare bl a koncernchef för Scania, blir ordförande för Södertälje Science Park, en utvecklingsarena för forskning, innovation och utbildning inom Hållbar produktion, Life Science och Hållbara livsmedel.

Bakom Södertälje Science Park står Scania, AstraZeneca, Acturum, KTH och Södertälje kommun. Parallellt med etableringen av Södertälje Science Park görs en stor satsning på KTH:s verksamhet i Södertälje som innefattar en ny forskningsorganisation och 600 nya utbildningsplatser. Tidigare i år togs det första spadtaget för den nya byggnad i Norra Stadskärnan där bl a Södertälje Science Park och KTH kommer att etablera sig. Invigningen av de nya lokalerna planeras till hösten 2017.

– Ett nära samarbete mellan näringsliv, akademi och samhälle är grunden för framgångsrika satsningar inom forskning, utveckling och entreprenörskap. Södertälje Science Park ska bidra till att Sverige bibehåller sin starka ställning som ledande industrination, säger Leif Östling, ordförande i Södertälje Science Park AB.

– Södertälje har en världsledande och konkurrenskraftig modern industri som ligger i framkant. Att vi etablerar Södertälje Science Park just här är därför väldigt naturligt, säger Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje.

– Södertälje Science Park har fantastiska förutsättningar att bli en attraktiv mötesplats med många positiva och starka krafter bakom. Den samlade kunskap och erfarenhet som finns i Södertälje skapar stor potential inom våra fokusområden Hållbar produktion, Life Science och Hållbara livsmedel. Nu startar det spännande arbetet med att bygga upp verksamheten och genomföra projekt som ger konkreta resultat, säger Robert Kingfors, tillträdande VD för bolaget.

Utöver ordförande Leif Östling består styrelsen för Södertälje Science Park av ledamöterna Boel Godner, Margareta Ozolins, Lars-Henrik Jörnving, Stephan Tolstoy och Peter Holmstedt. Suppleanter är Peter Alvarsson, Marianne Ekstedt, Tomas Andersson och Kristina Palm.

Mer information:

Ta del av framtiden

Se Science Week 2024 i efterhand! 30 januari till 1 februari fylldes Södertälje Science Park med föreläsningar, workshops och utställningar. Du kan se alla digitala sändningar i efterhand på SWPlay.
Läs mer