Mångfald och inkludering – så skapas framtidens Scania

Publicerad: 19 januari 2022
Mångfald och inkludering är avgörande för hur företag klarar sig i framtiden. Det är övertygelsen hos Scania, som med hjälp av utbildnings- och utvecklingskonceptet Skill Capture både lockar till sig nya talanger – och behåller dem.

– Vår bransch förändras och om vi ska fortsätta vara konkurrenskraftiga måste vi se till att ta tillvara den kompetens vi har inom företaget, samtidigt som vi attraherar nya talanger, konstaterar Nicole Barbeau, Skill Capture-specialist.

Att inte bara kunna överleva utan också växa och utvecklas i en tuff bransch var skälet till att Scania 2016 drog igång utbildningskonceptet Skill Capture. Efter att ha börjat i mindre skala har man snart nått ut till koncernens samtliga 54 000 anställda världen över.

– Hos Scania ser vi individerna som den största tillgången och mångfald gör det möjligt för företaget att få in olika perspektiv. Det handlar om att ta tillvara människors olika erfarenheter och förmågor. Du ska känna att du kan dela med dig av dina idéer och din kunskap. Den som inte känner sig inkluderad stannar inte.

Kort inifrån en lastbilshytt med en kvinna som lastbilschaufför.
Mångfald och inkludering är nyckeln till framgång hos Scania.

Skill Capture-ambassadörer

Sedan starten 2016 utbildas fortlöpande Skill Capture-ambassadörer från Scanias olika enheter. De utbildar i sin tur sina egna ledningsgrupper, som för kunskapen vidare till de egna teamen. På så vis säkerställer man att det finns en samsyn och förståelse för de åtgärder som genomförs.

Respektive ledningsgrupp arbetar därefter fram en egen handlingsplan, som skräddarsys utifrån lokala mål och behov. 

– För en inköpsgrupp kan det till exempel handla om att man behöver personal med kunskaper om Kina och Latinamerika, två av våra stora marknader. Då gäller det att hitta kreativa lösningar för att få in de perspektiven, förklarar Jean Jönsson, som också är Skill Capture-specialist på Scania.

Under Science Week 2022 kommer hon och Nicole Barbeau att berätta om arbetet med att utifrån mångfald och inkludering skapa en arbetsmiljö som leder till hållbarhet för både företaget och de anställda. 

– Det återstår en del att göra och det finns alltid utrymme för förbättringar. Men de chefer som genomfört Skill Capture upplever att det lett till positiva förändringar: Resultaten har förbättrats och arbetsmiljön har blivit bättre. Dessutom lyckas man behålla kompetens på ett annat sätt än tidigare, konstaterar Jean Jönsson.

Henne eget mål är att så småningom inte längre behövas inom företaget:

– Målet är att mångfald och inkludering inte ska vara något man behöver tänka på utan någonting som genomsyrar allt på ett naturligt sätt. 

Spelar mångfald och inkludering verkligen någon roll i näringslivet? Ta del av Scanias programpunkt på Science Week. 

Ta del av framtiden

Se Science Week 2024 i efterhand! 30 januari till 1 februari fylldes Södertälje Science Park med föreläsningar, workshops och utställningar. Du kan se alla digitala sändningar i efterhand på SWPlay.
Läs mer