Produktionsaccelerator ger startups möjlighet att närma sig produktion

Publicerad: 29 juni 2023
En plats där startupbolag får möjlighet att starta produktion i liten skala – tänk coworking, fast för bolag som vill anpassa sin produkt för att bli produktionsredo. Det kallar vi för produktionsaccelerator. Men hur ser en sådan ut? Vad behöver finnas på plats och vilka behov har företagen som ska använda den? Det tittar vi på just nu i ett nytt projekt.

Projektet har kommit till som en del av Produktionsänglar, ett acceleratorprogram som drivs av KTH och Södertälje Science Park. Där har vi stöttat över 100 hållbara och innovativa startups genom sin industrialiseringsresa. Projektet har identifierat att det saknas lokal infrastruktur i form av stöd och utrustning, till exempel för lågvolymstillverkning och montering.

Många startups har behov av en fysisk plats där de kan förbereda och utveckla sina prototyper och processer för industrialisering. De behöver testa produktionen i liten skala innan de skalar upp i fullskalig serietillverkning, i egen regi eller hittar en lokal leverantör för samarbete. Därför kommer vi nu utreda möjligheten att starta en första produktionsaccelerator i Södertälje.

Kompletterar befintligt program

Victor Strimfors, som är programansvarig för industrialisering och innovation på Södertälje Science Park, berättar att en produktionsaccelerator kan hjälpa till att skapa en brygga mellan bolagen och tillverkare.

- Många av de bolag som gått genom programmet Produktionsänglar har efterfrågat fortsatt stöd och vägledning. Dessutom har de önskat en plats där de kan förbereda sina prototyper för produktion.

En produktionsaccelerator är tänkt att komplettera Produktionsänglar. Här ska bolagen få lära sig genom att testa sig fram.

- Man kan säga att en produktionsaccelerator kompletterar vårt befintliga program. Företagen får möjlighet att testa sin produktion i liten skala innan de skalar upp eller hittar en leverantör att samarbeta med.

Möjliggörs av Polar Structure och Region Stockholm

Projektet möjliggörs med finansiering av The Polar Structure Initiative Foundation och Region Stockholm. Projektet inleddes vid början av 2023 och kommer pågå fram till slutet av 2024. Förhoppningen är att själva produktionsacceleratorn ska kunna öppna under 2024.

Under året genomför vi flera piloter tillsammans med startups där vi undersöker olika behov och erbjudanden. Är du intresserad av att veta mer eller delta? Kontakta Samuel Wickström.

Ta del av framtiden

Se Science Week 2024 i efterhand! 30 januari till 1 februari fylldes Södertälje Science Park med föreläsningar, workshops och utställningar. Du kan se alla digitala sändningar i efterhand på SWPlay.
Läs mer