Produktionsänglar ska hjälpa fler startups i hela landet

Publicerad: 26 oktober 2021
Projektet Produktionsänglar stöttar startupbolag i att gå från idé till produktion. Genom ett nytt anslag från Vinnova kan initiativtagarna Södertälje Science Park och Kungliga tekniska högskolan skala upp projektet nationellt och etablera produktionsacceleratorer i närheten av högskolor och universitet på flera platser i hela landet.

När startupbolag ska gå från prototyp till produktion måste de passera det som kallas ”dödens dal” – en fas där många bolag har svårt att överleva. Projektet Produktionsänglar kom till på initiativ av Monica Bellgran, professor i produktionsledning på KTH, för att hjälpa bolagen överleva uppskalningsfasen. I samarbete med Södertälje Science Park har projektet hittills stöttat runt 60 startupbolag, bland annat genom att erbjuda coachning med produktionsexperter och erbjuda matchningar mot svenska tillverkare.

Nu skalas projektet upp med en nationell satsning. Under de kommande åren ska flera noder skapas över hela landet i närheten av universitet, högskolor, inkubatorer och tillverkare. Förhoppningen är att fler bolag väljer att tillverka sina produkter i Sverige.

– Vid en första anblick kan det verka billigare att producera utanför Sverige. Men man räknar inte på långa ledtider, kvalitetsbrist och kommunikationsproblem. Det går ofta betydligt snabbare att konstruktionsanpassa en produkt för tillverkning med ett företag i Eskilstuna än ett företag på andra sidan jorden, säger Monica Bellgran.

Den långsiktiga visionen är att runt om i landet bygga upp produktionsacceleratorer, platser som har prototyplabb och lågvolymtillverkning, med Produktionsänglar som motor.

– Produktionsänglar har varit ett väldigt framgångsrikt koncept och det känns oerhört kul att kunna fortsätta detta arbete på en nationell skala. Att behålla produktion i Sverige ger goda förutsättningar för en grönare tillverkning, med minskade transporter och tillgång till hållbara innovationer, vilket leder till att det skapas förädlingsvärde och arbetstillfällen i Sverige, säger Robert Kingfors, vd på Södertälje Science Park.

Den nationella satsningen möjliggörs av ett tvåårigt anslag från Vinnova, med möjlighet till förlängning på ytterligare tre år. Projektet drivs fortsatt av KTH och Södertälje Science Park.

Ta del av framtiden

Se Science Week 2024 i efterhand! 30 januari till 1 februari fylldes Södertälje Science Park med föreläsningar, workshops och utställningar. Du kan se alla digitala sändningar i efterhand på SWPlay.
Läs mer