Galleri – Kickoff för Skolan inför Södertälje Science Week

Daniel KärrlanderScience Week

Här följer ett axplock av några av de aktiviter som arrangerades under Kickoff skolan inför Södertälje Science Week 27-29 september, 2017.

Totalt deltog 2 300 gymnasieelever på ett 50-tal programpunkter framtidsworkshops,  inspirationsföreläsningar, framtidsluncher mm. 1 000 högstadieelever på framtidsworkshops och programmering på Tom Tits. 12 000 elever åt Södertäljerullen och har fått inspirationsmaterial med koppling till de globala målen.

Vi har fått mycket uppskattning från elever och lärare och tackar för allas medverkan och engagemang.

Södertälje Science Park