Studiebesök på hos Life Science-aktörer i Södertälje

AdminAktuellt

Life Science

Södertälje Science Park och Stockholm Business Region Development och bjöd in till en dag där Life Science intressenter med egna ögon fick se och höra om Södertäljes moderna anläggningar inom Life Science. SP Process Development (SPPD) visade upp sina nya moderna laboratorier, lämpad för kemisk, biokemisk och farmaceutisk forskning. AstraZeneca och berättade om sin nya stora 2,3 miljarders satsning på en ny anläggning av biologiska läkemedel och Södertälje Sjukhus delgav sina expansionsplaner. Acturum Biovation med ett 30-tal företag och forskningsverksamheter visade upp sig med laboratorier och utrustning i världsklass. Swetox i Gärtuna som är ett unikt tvärvetenskapligt forskningscenter inom miljö och hälsa visade hur man arbetar för ett kemikaliesäkert samhälle.