Nytt Startprogram med fokus på hållbart ledarskap och förbättringsarbete

Publicerad: 19 februari 2018
Över 70 elever deltog i går i semifinalen i Forsknings-SM, Utställningen Unga Forskare. Semifinalen, som hölls på Södertälje Science Park, var en av landets åtta semifinaler inför den nationella finalen som också sker i Södertälje 4–7 april. Av dagens semifinalister tog sig 8 projekt vidare till final. Förutom finalplatser delades priser ut inom kategorierna vattenpris och framtidspris.

Den 27 mars startar ett Startprogram i Södertälje med tema ”Hållbart ledarskap och förbättringsarbete med Lean”. Som oftast i Startprogrammen får du här tillfälle att inspireras av företag som redan gjort liknande resor samt tillgång till verktyg för att bestämma ert eget nuläge, allt tillsammans med Produktionslyftets erfarna förändringsledare. Dessutom genomför du Startprogrammet med ett antal andra företag, vilket alltid leder till intressanta och utvecklande diskussioner. Här kan du läsa mer – ytterligare information har johanna.stromgren@produktionslyftet.se.

 

 

Är ert företag cybersäkert?

I takt med att allt fler komponenter blir uppkopplade och verksamheter digitaliseras, ökar sårbarheten samt krav från myndigheter och kunder. Vi erbjuder ett cybersäkerhetsprogram där ni får coachning, utbildning och nätverkande.
Läs mer